Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

Voor alle Vlaamse steden en gemeenten zijn zoneringsplannen opgemaakt. Deze leggen vast van welke woningen het afvalwater via de openbare riolering in een collectieve zuiveringsinstallatie zal gezuiverd worden, en van welke woningen het afvalwater individueel moet gezuiverd worden. U kan het zoneringsplan van uw gemeente raadplegen op http://geoloket.vmm.be/zonering. Via selectie op straat en huisnummer kan u nagaan in welke zone uw perceel zich bevindt. De zones waar het afvalwater individueel moet gezuiverd worden met een IBA, hebben een rode kleur.

 

U woont of gaat wonen in een rode zone

 

Bij nieuwbouw of verbouwing zal de stedenbouwkundige vergunning u de verplichting opleggen om uw afvalwater individueel te zuiveren. Na ontvangst van de vergunning neemt u of uw architect contact met rio-link. Ook voor bestaande woningen in de rode zones van het zoneringsplan, moet een oplossing gezocht worden. De gemeente en uw rioolbeheerder geven hierbij voorrang aan kwetsbare regio’s zoals natuur- en waterwinningsgebieden. Op basis van een meerjarenplanning worden de betrokken inwoners gecontacteerd met het oog op de installatie van een IBA.

 

Afhankelijk van de afspraak met uw gemeente, worden de IBA's eventueel collectief aangekocht, geplaatst en onderhouden door rio-link. Als tegenprestatie wordt hiervoor, net als bij een rioolaansluiting, een éénmalige aansluitingsvergoeding en een saneringsbijdrage aangerekend. Op deze manier krijgt u dezelfde service aan dezelfde kostprijs als inwoners die aansluiten op de openbare riolering.

 

Staat u liever zelf in voor de installatie en het onderhoud van uw IBA? Dat kan en dan hoeft u geen aansluitingskost en jaarlijkse onderhoudsbijdrage te betalen. Wel is ook dan nog een controle van de goede werking door uw rioolbeheerder noodzakelijk.

 

Kortingen en subsidies

 

Indien u uw huishoudelijk afvalwater zelf zuivert door middel van een eigen IBA, kan u onder bepaalde voorwaarden een korting krijgen op uw waterfactuur.

De belangrijkste voorwaarden zijn :

  • Op het ogenblik dat de IBA werd gebouwd, was uw woning niet aansluitbaar op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin.
  • De IBA is gebouwd en wordt onderhouden conform de Code Van Goede Praktijk en Vlarem II.

U dient bij uw gemeentebestuur een attest aan te vragen waaruit de conformiteit van uw IBA en een correct onderhoud blijkt. De gemeente of rio-link kan voorafgaand een controle van uw IBA uitvoeren of kan u vragen om een wateranalyse, uitgevoerd door een onafhankelijk labo, voor te leggen.

Dit attest dient u over te maken aan uw drinkwatermaatschappij voor het bekomen van de vrijstelling. Het attest is maximaal 5 jaar geldig.

Wordt er later in uw straat toch riolering aangelegd, dan dient u uw woning op deze riolering aan te sluiten en zal uw vrijstelling vervallen.

 

 

>> Meer informatie hierover vindt u in de brochure bij publicaties.