Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Over rio-link

Wie zijn we?

 

Rio-link is een dochterbedrijf van drinkwatermaatschappij Water-link en rioolwaterzuiveraar Aquafin en zet de activiteiten van Ri-Ant verder. Gemeenten in de provincie Antwerpen kunnen rio-link aanstellen als rioolbeheerder. In deze gemeenten staat rio-link enerzijds in voor de verdere uitbouw van het gemeentelijke rioleringsstelsel, met het oog op een verdere verbetering van de waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren. Anderzijds zal rio-link er de bestaande infrastructuur onderhouden en vernieuwen voor een goede werking van het rioleringsstelsel.

 

Wat doen we?

 

Als rioolbeheerder is het de taak van rio-link om het huishoudelijk afvalwater van de woningen op te vangen in de gemeentelijke riolen en te transporteren naar een collector of verzamelriool van Aquafin. Die leiden het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het gezuiverd wordt en nadien in een waterloop terecht komt.

 

Rio-link voert alle activiteiten uit die (kunnen) nodig zijn om het rioolstelsel in een goede conditie te brengen en te houden: onderhouds- en herstellingswerken van de riolen en alle aansluitingen daarop, aanleg van nieuwe riolen en aansluitingen, studies om de werking en toestand van het rioleringsstelsel in kaart te brengen en op te volgen, onderhoud van straatkolken, grachten en IBA’s, … Uiteraard kan u ook met uw vragen rond riolering en aansluitingen terecht bij onze klantendienst.

 

Waarom Rio-link?

 

Aparte rekeningen per gemeente

Rio-link houdt de inkomsten en uitgaven bij per gemeente. Elke gemeente heeft dus haar eigen rekening. Onze dienstverlening is dan ook afgestemd in functie van de wensen en behoeften van de gemeente. Dit gebeurt in nauw overleg tussen onze accountmanagers en het gemeentebestuur en de gemeentediensten.

 

Langetermijnplanning

Bij de opstart van het rioolbeheer maken wij een langetermijnvisie, zowel voor de uitbouw als voor het onderhoud en beheer van het rioleringsstelsel. We gaan eerst na hoe het rioleringsstelsel werkt en we bekijken de structurele toestand van de bestaande buizen. Via analyses kunnen we inschatten hoe lang de buizen nog mee kunnen en wanneer ze aan vervanging toe zijn. Op die manier passen alle investeringen in een langetermijnvisie en vermijden we overbodige kosten.

 

Kennis en ervaring

Rio-link doet voor de uitvoering van zijn activiteiten beroep op personeel van Aquafin en van water-link. Op die manier kunnen de rioleringswerken van rio-link maximaal afgestemd worden op de rioleringswerken die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest en op de investeringen voor het drinkwater door water-link. Werken combineren levert voordeel op voor alle betrokken partijen.