Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Vraag & Antwoord

Krijg ik van rio-link een factuur?

U betaalt hiervoor aan uw drinkwaterleverancier (per verbruikte m³ drinkwater) die het juiste bedrag doorstort aan rio-link.

Waarom wordt er een saneringsbijdrage aangerekend?

Wat is een saneringsbijdrage?

 

Iedere watervervuiler moet volgens de Europese Kaderrichtlijn Water een bijdrage betalen voor het opvangen, afvoeren en zuiveren van het afvalwater, volgens het principe “de vervuiler betaalt”.

 

De aanrekening van deze bijdrage gebeurt op twee niveaus

 

Gemeentelijke saneringsbijdrage / vergoeding:
Deze bijdrage wordt gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van riolen en grachten.  Dit gebeurt op gemeentelijk niveau, daardoor is het tarief verschillend per gemeente. De berekening gebeurt aan de hand van uw waterverbruik.

 

Bovengemeentelijke saneringsbijdrage / vergoeding:

Het afvalwater wordt via de riolen naar de zuiveringsinstallaties van Aquafin afgevoerd. Na zuivering wordt het in de natuur geloosd. De bovengemeentelijke saneringsbijdrage / vergoeding wordt gebruikt om deze kosten te helpen dragen.  Het tarief is in iedere Vlaamse gemeente hetzelfde. De berekening gebeurt aan de hand van uw waterverbruik.

Ik voer renovatiewerken aan mijn huis uit en ga mijn binnenriolering vernieuwen. Wat moet ik allemaal voorzien?

Bij een grondige verbouwing bent u verplicht om uw afvalwater en regenwater apart op te vangen. Voor het regenwater geldt daarbij het principe dat dit maximaal moet herbruikt worden (bv. door de plaatsing van een regenwaterput met aftappunt), geïnfiltreerd worden, aangesloten op een natuurlijke afvoerweg (bv. gracht) en pas in laatste instantie op de straatriolering. 

 

Voor uw aansluiting op de straatriolering dient u rekening te houden met de voorwaarden zoals beschreven op onze webpagina 'Rioolaansluitingen'.  

Uw nieuwe of vernieuwde binneninstallatie moet gekeurd worden vooraleer u kan aangesloten worden op de riolering. Meer informatie over een keuring vindt u in de brochure bij publicaties.

 

Voor het aanvragen van een aansluiting (afvalwater en/of regenwater) dient u een aanvraagformulier in te vullen. Daarna zal u ofwel van ons een offerte ontvangen, ofwel gecontacteerd worden door een inspecteur als er nog onduidelijkheden zijn.

Is een septische put verplicht?

Dat hangt af van de gemeente waarin u woont. Hier vindt u meer informatie.

Mijn septische put is aan vervanging toe. Moet deze vervangen worden of mag ik rechtstreeks aansluiten op de riolering?

Dit hangt ervan af of een septische put in uw gemeente verplicht is.  Hier vindt u meer informatie.

Wij verbouwen momenteel ons huis en voorzien een nieuw privaat rioleringsstelsel. Wat zijn de richtlijnen voor aansluitingen op de riolering (welke diameter, dieptes, tussenafstand)?

Voor uw aansluiting op de straatriolering dient u rekening te houden met de voorwaarden zoals beschreven op onze webpagina 'Rioolaansluitingen'.  

Uw nieuwe of vernieuwde binneninstallatie moet gekeurd worden vooraleer u kan aangesloten worden op de riolering. Meer informatie over een keuring vindt u in de brochure bij publicaties.

 

Voor het aanvragen van een aansluiting (afvalwater en/of regenwater) dient u een aanvraagformulier in te vullen. Daarna zal u ofwel van ons een offerte ontvangen, ofwel gecontacteerd worden door een inspecteur als er nog onduidelijkheden zijn.

Mag ik zelf mijn privé-afvoer aansluiten op de riolering?

Neen, alle aansluitingen op de riolering worden door rio-link gemaakt. 

 

Voor het aanvragen van een aansluiting (afvalwater en/of regenwater) dient u een aanvraagformulier in te vullen. Daarna zal u ofwel van ons een offerte ontvangen, ofwel gecontacteerd worden door een inspecteur als er nog onduidelijkheden zijn.

Voor uw aansluiting op de straatriolering dient u rekening te houden met de voorwaarden zoals beschreven op onze webpagina 'Rioolaansluitingen'.  

Uw nieuwe of vernieuwde binneninstallatie dient te worden gekeurd vooraleer u kan aangesloten worden op de riolering. Meer informatie over een keuring vindt u in de brochure bij publicaties.

Moet mijn private waterafvoer gekeurd worden?

Voor een optimale werking van het gescheiden rioleringsstelsel is het belangrijk dat de afkoppeling van regenwater op elk perceel correct wordt uitgevoerd. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval. Daarom is een keuring van de private waterafvoer tegenwoordig verplicht bij nieuwbouw, verbouwing en wanneer in de straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. 

Meer informatie vindt u bij keuring waterafvoer en in de brochure bij publicaties.

Ik plan een verbouwing waarbij ik mijn regenwater en afvalwater op privaat terrein ga scheiden. In mijn straat ligt een gescheiden rioolstelsel. Hoe kan ik mijn afvoerbuizen correct laten aansluiten op dit gescheiden stelsel?

Als uw bestaande aansluiting op de afvalwaterleiding nog in goede staat is, kan u hier in principe terug op aansluiten met uw afvalwater.  Voor het regenwater kan er in het verleden een wachtaansluiting voorzien zijn of dient er alsnog op de regenwaterleiding een aansluiting te worden gemaakt. 

 

Voor het aanvragen van een aansluiting dient u een aanvraagformulier in te vullen. Daarna zal u ofwel van ons een offerte ontvangen, ofwel gecontacteerd worden door een inspecteur als er nog onduidelijkheden zijn.

Voor uw aansluiting op de straatriolering dient u rekening te houden met de voorwaarden zoals beschreven op onze webpagina 'Rioolaansluitingen'.  

Uw nieuwe of vernieuwde binneninstallatie moet gekeurd worden vooraleer u kan aangesloten worden op de riolering. Meer informatie over een keuring vindt u in de brochure bij publicaties.

Ik ben bezig met een bouwproject, waar kelders voorzien worden en wil graag weten op welk niveau de straatriolering ligt.

Het gravitair (zonder pomp) aansluiten van kelders op de riolering wordt niet toegestaan omwille van de mogelijke terugslag van water vanuit de riolering in uw kelder.  Voor elke nieuwe aansluiting geldt een maximale diepte van 80 cm onder het maaiveld.  In sommige gevallen (bv. bij ondiep gelegen riolen) dient u zelfs rekening te houden met een beperktere diepte. 

Als er een afwatering in uw kelder moet voorzien worden (bv. voor een wasmachine of een afloop van een kelderoprit), dan dient deze dus met een pompje te worden aangesloten op de riolering. 

 

Wij raden u aan om tijdig uw aansluiting aan te vragen met dit aanvraagformulier. Daarna zal u ofwel van ons een offerte ontvangen, ofwel gecontacteerd worden door een inspecteur als er nog onduidelijkheden zijn.

Mag ik mijn kelder rechtstreeks aansluiten op de riolering?

Het gravitair (zonder pomp) aansluiten van kelders op de riolering wordt niet toegestaan omwille van de mogelijke terugslag van water vanuit de riolering in uw kelder.  Als er een afwatering in uw kelder moet voorzien worden (bv. voor een wasmachine of een afloop van een kelderoprit), dan dient deze dus met een pompje te worden aangesloten op de riolering. 

Ik heb vernomen dat er binnen enkele jaren aan de riolering in onze straat zal gewerkt worden. Ik plan nu werken aan mijn oprit of voortuin. Waarmee moet ik rekening houden om later probleemloos te kunnen aansluiten?

Als er in uw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd, dan dient op dat ogenblik ook het afvalwater en regenwater van de woningen maximaal te worden afgekoppeld. Als u voordien al werken aan uw oprit of voortuin plant, voert u best de nodige afkoppelingen ineens door of voorziet u minstens al de nodige leidingen (bv. een aparte leiding voor uw dakafvoer).

 

Meer informatie vindt u bij publicaties in de brochure 'Afkoppelen'. U vindt hier ook informatie over diepteligging en tussenafstand in de brochure 'Rioolaansluitingen bij (ver)nieuwbouw'.

In mijn straat is er een lokaal defect aan de riolering (bv. verzakking van voetpad of berm boven de riool, een kapot riooldeksel, …). Wat moet ik doen?

U kan dit melden met het defectenformulier.  Rio-link zal vervolgens iemand ter plaatse sturen om de ernst in te schatten en eventueel signalisatie te plaatsen.  Vervolgens zal het herstellingswerk ingepland worden.  In principe werkt rio-link enkel op openbaar domein en worden de aangelanden enkel verwittigd als er voor hen hinder te verwachten is (bv. niet-toegankelijke opritten).   

Ik heb een probleem met de afwatering van mijn private riolering. Wat moet ik doen?

In eerste instantie onderzoekt u of het probleem zich situeert op uw privaat terrein (bv. een verstopping in de leidingen onder uw oprit, een overvolle septische put, …) of op het openbaar domein (tussen de perceelsgrens en de riolering).

 

Controle via de controleput  (of toezichtsput, inspectieput)

 

De controleput bevindt zich op de rooilijn. U vindt het in de (voor)tuin, op het terras of in de kelder.

Als u een slechte afvoer of een verstopping vaststelt, dan kan u zelf nagaan of het probleem zich in de woning of ter hoogte van de aansluiting met de straatriool situeert.

Giet twee emmers water in de controleput die zich op de rooilijn bevindt en kijk naar welke richting het water stroomt:

  • In de richting van de woning: de verstopping zit op ons terrein. Meld het probleem met dit  defectenformulier of in dringende gevallen via onze defectenlijn 03/244.05.44.
  • In de richting van de straat: de verstopping zit in uw woning. Contacteer een loodgieter of een ruimingsfirma.

Er is geen controleput

 

Heeft u geen controleput? Klop dan op de sifon (zwanenhals) op de plek waar de riool door de gevel gaat en luister aan welke kant u een dof geluid hoort:

  • Tussen de sifon en de gevel: de verstopping zit op ons terrein. Meld het probleem met dit  defectenformulier of in dringende gevallen via onze defectenlijn 03/244.05.44.
  • Vóór de sifon: de verstopping zit in uw woning. Contacteer een loodgieter of een ruimingsfirma.

Waarom moet ik regenwater en afvalwater apart afvoeren? Wanneer is dit verplicht?

Regenwater hoort niet thuis in de riolering en kan bovendien nuttig toegepast worden in en rondom de woning.  Bij nieuwbouw of grondige verbouwing dient u regenwater en afvalwater apart te houden.  Bijkomend dient bij de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de straat, het regenwater van bestaande gebouwen te worden afgekoppeld. 

Meer informatie hierover vindt u in de brochure 'Afkoppelen' bij publicaties.

Moet ik mijn huis aansluiten op de riolering?

Als er riolering in de straat ligt of aangelegd wordt, bent u verplicht om uw afvalwater hierop aan te sluiten. Het regenwater vangt u in principe op voor hergebruik of kan u infiltreren op uw eigen terrein. Indien dat niet mogelijk is, wordt het regenwater bij voorkeur aangesloten op een gracht of regenwaterleiding. Pas in laatste instantie kan het regenwater aangesloten worden op de gemengde riolering. 

 

Voor een aansluiting op de riolering dient u een aanvraagformulier in te vullen.  Daarna zal u ofwel van ons een offerte ontvangen, ofwel gecontacteerd worden door een inspecteur als er nog onduidelijkheden zijn.

De gracht is verstopt, waar kan ik dit melden?

U kan een verstopte gracht melden met het defectenformulier.

Hoe kan ik een overwelving van een gracht aanvragen?

U kan het overwelven van een gracht aanvragen via dit aanvraagformulier.

De regen stroomt via een regenpijp over het voetpad en moet aangesloten worden op het riool, wat moet ik doen?

Als er in uw straat nog geen gescheiden rioolstelsel (d.w.z. een aparte afvoer voor het afvalwater en voor het regenwater) ligt, dan dient u uw regenwaterafvoer bij voorkeur op privaat terrein aan te sluiten op uw (gemengde) rioolaansluiting. 

Indien er wel een gescheiden rioolstelsel aanwezig is, kan u een afzonderlijke aansluiting op de regenwaterleiding aanvragen met een aanvraagformulier.

Is individuele behandeling van afvalwater (IBA) verplicht?

Hier vindt u informatie over individuele behandeling van afvalwater.

Hoe moet een IBA onderhouden worden?

Hier vindt u informatie over het onderhoud van IBA's.