Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Wat doen we?

Wat doen we?

Als rioolbeheerder is het de taak van rio-link om het huishoudelijk afvalwater van de woningen op te vangen in de gemeentelijke riolen en te transporteren naar een collector of verzamelriool van Aquafin. Die leiden het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het gezuiverd wordt en nadien in een waterloop terecht komt.

 

Rio-link voert alle activiteiten uit die (kunnen) nodig zijn om het rioolstelsel in een goede conditie te brengen en te houden: onderhouds- en herstellingswerken van de riolen en alle aansluitingen daarop, aanleg van nieuwe riolen en aansluitingen, studies om de werking en toestand van het rioleringsstelsel in kaart te brengen en op te volgen, onderhoud van straatkolken, grachten en IBA’s, …

 

Uiteraard kan u ook met uw vragen rond riolering en aansluitingen terecht bij ons klantencontactcenter.