Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Wie zijn we?

Wie zijn we?

Rio-link is een samenwerkingsverband tussen drinkwatermaatschappij water-link en rioolwaterzuiveraar Aquafin en zet de activiteiten van Ri-Ant verder. Gemeenten in de provincie Antwerpen kunnen rio-link aanstellen als rioolbeheerder. In deze gemeenten staat rio-link enerzijds in voor de verdere uitbouw van het gemeentelijke rioleringsstelsel, met het oog op een verdere verbetering van de waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren. Anderzijds zal rio-link er de bestaande infrastructuur onderhouden en vernieuwen voor een goede werking van het rioleringsstelsel.